To content | To menu | To search


Tag - zakup nieruchomości

Entries feed - Comments feed

Wednesday, December 4 2019

Hipoteka – czym jest i jak działa?

Kredyt hipoteczny wziął swoją nazwę od hipoteki, czyli specyficznego stosunku prawno – finansowego, pomiędzy Wierzycielem (bankiem) a Kredytobiorcą. Relacja ta jest często nazywana częściowym przeniesieniem praw własnościowych, gdyż wiąże się ona z pewnymi obciążeniami na rzecz banku. W poniższym artykule dokładnie opiszemy czym owa hipoteka jest i poznamy kilka niuansów prawnych o których każdy kredytobiorca zainteresowany hipoteką wiedzieć powinien. Zaczynamy!

Czym jest hipoteka?

Hipoteka jest czasowym przeniesieniem praw własnościowych na rzecz Wierzyciela. W dużym uproszczeniu bank zabezpiecza się w ten sposób przed ryzykiem utraty pożyczonego kredytobiorcy kapitału. Jeśli nie zostanie on spłacony, bank – w teorii – rozpocznie procedurę zwrotu zainwestowanych środków, którą będzie realizował poprzez sprzedaż nieruchomości na której wspomniana hipoteka ciąży. Oczywiście z punktu widzenia Klienta takie rozwiązanie (na pozór) nie jest korzystne, ale z pewnością jest bardziej opłacalne, niż wieloletnie obciążenie niespłaconymi długami, których karne oprocentowanie wciąż rośnie.

credit-2762536_1920.jpg

Continue reading...