To content | To menu | To search


Jakie dokumenty dochodowe mogą być konieczne do kredytu gotówkowego?

Obecnie w większości banków mogą nam zostać zaproponowane uproszczone procedury ubiegania się o kredyt gotówkowy, przy których ilość niezbędnych do tego dokumentów jest zredukowana do niezbędnego minimum. Kiedy spotkamy się z taką propozycją, będzie nam potrzebny wyłącznie dowód osobisty, natomiast zatrudnienie i uzyskiwany z tego tytułu dochodu możemy po prostu oświadczyć. Takie rozwiązanie może się jednak okazać dla nas niedostępne i wówczas musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli dostarczyć dokumenty niezbędne w celu określenia naszej zdolności kredytowej.

Wobec konieczności udokumentowania dochodu w najprostszej sytuacji są emeryci i renciści, gdyż w ich przypadku potrzebna będzie ostatnia waloryzacja świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem jego wypłaty bądź wyciągu z rachunku ROR z widocznym wpływem środków świadczenia.

Zaświadczenie o dochodach. W podobnej jak emeryci i renciści sytuacji są zatrudnieni na umowy o dzieło i umowy zlecenie, którzy są zobowiązani do okazania tych umów celem udowodnienia, że były zawierane od co najmniej pół roku lub roku.

W nieco gorszej sytuacji znajdą się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które będą musiały przedstawić zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy, albo PIT-11 za zeszły rok. W przypadku umowy o pracę ważne dla banku jest to, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony, gdyż przy tym drugim bank będzie mógł udzielić kredytu wyłącznie na okres nieprzekraczający terminu wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony.

Przedsiębiorcy jako mniej wiarygodni dla banku Klienci są w najgorszej sytuacji, gdyż jeżeli w ich sytuacji nie zostanie zastosowana procedura uproszczona, będą zmuszeni dostarczyć najwięcej dokumentów. Będzie od nich wymagane: PIT za poprzedni rok, książka przychodów i rozchodów, wyciąg z rachunku firmowego, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS oraz zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym.

Trzeba pamiętać, że kredyt na uproszczonych zasadach bez dokumentowania dochodów może zostać udzielony wyłącznie Klientom zaufanym, o wieloletniej, dobrej historii kredytowej widocznej w BIK oraz dla przedstawicieli określonych grup zawodowych, na przykład wolnych zawodów.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.zapachpieniedzy.com.pl/index.php?trackback/19

This post's comments feed