To content | To menu | To search


Jak stopy procentowe odbijają się na lokatach bankowych?

Właściwe posługiwanie się lokatami bankowymi jest kluczowe do generowania bezpiecznych i stabilnych zysków. Co jednak wpływa na opłacalność zakładania lokat bankowych? To na pewno stopy procentowe, a także opodatkowanie i poziom inflacji w krajowej gospodarce. W artykule zobaczysz, w jaki sposób podchodzić do analizy polityki monetarnej, aby jeszcze sprawniej zarządzać lokatami bankowymi w długoterminowej strategii inwestycyjnej.

Relacja pomiędzy wysokimi, a niskimi stopami procentowymi

Polityka monetarna to jednym słowem zarządzanie inflacją. Narodowy Bank Polski pilnuje, aby inflacja nie przekroczyła konkretnych widełek. W obecnej strategii to mniej więcej 2.5 %. Wyższa inflacja oznacza pogorszenie wielu makroekonomicznych wskaźników. Przy wysokiej inflacji bank centralny podnosi stopy procentowe, a to wpływa na opłacalność lokat bankowych. Przy wysokich stopach procentowych opłaca się oszczędzać ze względu na stabilny zysk. Nie opłaca się natomiast zaciągać kredytów gotówkowych. Przy niskich stopach procentowych sytuacja przedstawia się odwrotnie. To znaczy, że tymczasowo lepiej zrezygnować z lokat bankowych i przenieść się na nieco bardziej ryzykowne instrumenty, chociażby w papiery wartościowe, szczególnie akcje i obligacje korporacyjne spółek z potwierdzoną sytuacją finansową. Polityka monetarna zmienia się w czasie, podobnie do opłacalności lokat bankowych. Jeżeli chcesz zwiększyć efektywność strategii inwestycyjnej powinieneś skupić się na monitorowaniu polityki monetarnej, bo realnie odbija się na zyskach. Austriacka Szkoła Ekonomii twierdzi, że zmiany stóp procentowych i kształtowanie polityki monetarnej doprowadza do dużych kryzysów finansowych na rynkach międzynarodowych i do nagłych wzrostów w niektórych branżach. Przy wysokich stopach procentowych zmusza się społeczeństwo do oszczędzania i zniechęca do kredytowania potrzeb. Przy niskich stopach procentowych opłacalność lokat bankowych spada.

Świadome przewidywanie polityki monetarnej, a wpływ na zyski

Świadomy inwestor indywidualny nie powinien dawać się kierować standardowymi relacjami w polityce monetarnej. Trzeba przewidywać ewentualne wzrosty i spadki stóp procentowych przez dokładne śledzenie inflacji. Dzięki temu będziesz wiedział, kiedy zatrzymać się przy lokatach bankowych, a kiedy lepiej przejść na bardziej ryzykowne instrumenty. Im dłuższa strategia inwestycyjna, tym presja na monitorowanie działań banków centralnych w kraju, Europie, całym świecie znacznie większa. Lokata bankowa daje stabilną ochronę przed inflacją, ale też nie we wszystkich przypadkach. Wiele banków detalicznych ustawia oprocentowanie na tak niskich poziomach, że to nawet nie wyrównuje problemów z inflacją. Porównywanie lokat bankowych i wszystkich rodzajów narzędzi oszczędnościowych jest zatem niezbędne.

Na zakończenie

Stopy procentowe wpływają na opłacalność lokat bankowych, a nauka podstaw ekonomicznych przydaje się nawet przy długoterminowym oszczędzaniu.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.zapachpieniedzy.com.pl/index.php?trackback/14

This post's comments feed