To content | To menu | To search


Prawidłowe i niewłaściwe działania firm pożyczkowych (analiza)

Kredytobiorca chce podpisać uczciwą umowę kredytową z bankiem detalicznym lub parabankiem. W bankach detalicznych bardzo rzadko spotyka się liberalne podejście do podpisywania umów z klientami ze względu na wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, a także przez uwarunkowania prawa bankowego. W artykule poznasz prawidłowe zasady podpisywania umów o kredyt gotówkowy, a także najważniejsze zagrożenia branżowe. Dzięki temu znacznie lepiej podejdziesz do porównywania prywatnych firm pożyczkowych i unikniesz problemów formalnych.

Korzystne działania parabanków dla klientów

Jedna z najważniejszych korzyści dotyczy elastycznego rozpatrywania wniosków kredytowych w instytucjach pozabankowych. Prywatne firmy pożyczkowe nie stosują bowiem założeń prawa bankowego, ani wielu wytycznych KNF, co umożliwia pozyskanie kapitału, najczęściej nieco droższego niż w bankach nawet przy słabej lub żadnej zdolności kredytowej. Parabanki dominują przede wszystkim w internecie. Rozpatrywanie wniosków i szybkość wypłaty pieniędzy poprawia się. Do tego uczciwe parabanki odstępują od dużych prowizji, a także od ustanawiania wysokich zabezpieczeń w umowach kredytowych. Duże znacznie ma również budowanie lojalności wobec oferty. Na początku kredytobiorca wykorzystuje tylko niewielkie chwilówki, aby stopniowo przechodzić do coraz większych kwot zobowiązania. Można powiedzieć, że w parabankach tworzysz historię kredytową na oddzielnych warunkach. Bazy BIK i BIG w parabankach oczywiście się monitoruje, ale ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu gotówkowego należy do pracownika (agenta).

Niekorzystne działania parabanków wobec kredytobiorców

Jedno z najbardziej negatywnych działań to zawyżanie, a wręcz omijanie kosztów pozaodsetkowych w umowach kredytowych. Nadmierne oprocentowanie, klauzule niedozwolone w umowach, braki w formularzach informacyjnych, przesadzone kwoty za monity windykacyjne to kolejne czynniki ryzyka z perspektywy kredytobiorcy. Lichwiarka pożyczka w parabanku do tego zabezpieczona ogromnym majątkiem to największe zagrożenie w branży, które rzutuje na obraz praktycznie wszystkich instytucji pozabankowych. W każdym razie zalet współpracy z parabankami jest zdecydowanie więcej niż wad.

Oczyszczenie rynku z nieuczciwych pożyczkodawców niezbędne

Ustawa antylichwiarska, a także normy ustawy o kredycie konsumenckim często nie wystarczą do optymalizacji działania prywatnych firm pożyczkowych. Ograniczeniem niewłaściwych działań na rynku parabankowym zajmuje się przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, oczywiście sądy powszechne, a także sami klienci zainteresowani pogłębioną wymianą informacji o nieuczciwych pożyczkodawcach. Dopracowanie ustawy antylichwiarskiej pod względem ograniczenia złych praktyk w umowach kredytów krótkoterminowych to po prostu kwestia obowiązkowa dla dalszego, dynamicznego rozwoju branży. Czy zgadzasz się z założeniami przedstawionymi w artykule?

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.zapachpieniedzy.com.pl/index.php?trackback/11

This post's comments feed